ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 7 คน
ชื่อ-นามสกุล : นาย เอกชัย โพธิ์เจริญ (เอก)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 75/7303 ซ.โยธี ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์มือถือ : 0860411481
อีเมล์ : ekachsi-chai@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชานนท์ โพธิ์เจริญ (เจ๊ก)
ปีที่จบ : 2523   รุ่น : 25
ที่อยู่ : สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0946368971
อีเมล์ : chanon@energy.mail.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.บุญเลิศ พันธุ์ศิริ (หาง)
ปีที่จบ : 2516   รุ่น : 18
ที่อยู่ : จังหวัดปราจีนบุรี
เบอร์มือถือ : 081-762-7811
อีเมล์ : no@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมเดช รัศมี (เดช)
ปีที่จบ : 2516   รุ่น : 18
ที่อยู่ : บ้านบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์มือถือ : 081-994-0616
อีเมล์ : no@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ร่วมชาติ (ชัย)
ปีที่จบ : 2516   รุ่น : 18
ที่อยู่ : กรมชลประทานปากเกร็ด
เบอร์มือถือ : 083-619-5915
อีเมล์ : no@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.จีระศักดิ์ ปั้นปัญญา (แดง)
ปีที่จบ : 2516   รุ่น : 18
ที่อยู่ : สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เบอร์มือถือ : 088-853-4024
อีเมล์ : no@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประสิทธิ์ พันธุ์ศิริ (แป๊ว)
ปีที่จบ : 2516   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 99/111 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านชวนชื่นรามอินทรา ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
เบอร์มือถือ : 081-816-2722
อีเมล์ : phantusiri@yahoo.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม